Údolím Lužnice - trasa 20 a 30 km z Bechyně do Tábora

Z parku před vlakovým nádražím se vydáte po červené turistické značce (dále jen tz.), projdete pod bechyňským mostem, postaven v letech 1926 - 1928, nejvyšší železobetonová konstrukce v tehdejší ČSR, výška mostu 52 m, délka 225 m. krátce půjdete kolem řeky Lužnice, vystoupáte pod Keramickými závody JIKA Bechyně na místní silnici, kolem hřbitova pokračujete dále po silnici a před lesem odbočíte na lesní cestu (stále po červené tz.), která Vás dovede do údolí řeky Lužnice. Postupujete proti proudu řeky po červené tz. do Dobronic u Bechyně - 9 km. zde zřícenina hradu ze 14. stol., nedaleko gotický kostel Panny Marie rovněž ze 14. stol. Pokračujte dále až na řetězový most pod Stádlcem - 13,5 km. technická památka z roku 1848. Most stál původně v Podolsku přes Vltavu na silnici Tábor - Písek. Před dostavbou Orlické přehrady v roce 1960 byl most rozebrán, uložen a v letech 1971 - 1974 znovu postaven na nynějším místě. V současnosti jediný dochovalý řetězový most v Čechách. Na tomto místě můžete odbočit po žluté tz. do Dobřejic a dále pokračovat do Malšic (zde vlakové, příp. autobusové spojení do Tábora i Bechyně). Trasa Bechyně - Malšice = 20 km. Od řetězovéího mostu pokračujete po červené tz. na Lužničanku (restaurace, vodácké tábořiště) a dále údolím řeky kolem zříceniny hradu Příběnice - 19 km hrad Příběnice byl založen ve 13. století, v majetku Rožmberků, posléze útočiště sekty Adamitů, v roce 1420 dobyt Tábority, roku 1434 byl pobořen i s podhradím a protilehlými Příběničkami Dále pokračujete přes Harachovku (dříve vodácké tábořiště + restaurace) do Tábora. Délka trasy Bechyně - Tábor = 30 km (resp. 32 km na nádraží ČD) 


Zdroj: www.MestoBechyne.cz