Panoramatické foto
Tisk článku

Foto z opravovaného kostela v Ratajích

Tisk článku