Městské muzeum
Tisk článku

Městské muzeum

Již v roce 1911 bylo několika místním nadšencům jasné, že staré památky, ty "cenné a staré věci", mohou nenávratně zmizet. A tak tito páni profesoři místní státní odborné školy keramické - Eduard Hauptmann (první správce), František Kopecký a Václav Mařan založili Muzejní spolek. Následovaly pátrací akce po okolních vsích a také menší prezentace nabytého muzejního materiálu, získaného darem, či drobnější koupí a za pomoci příspěvku nadšených jednotlivců i místních peněžních ústavů. Muzeum se několikrát stěhovalo, tehdejší starosta Karel Plaňanský mu na nějaký čas zapůjčil dvě místnosti radniční a vůbec poskytl materiální i duchovní podporu.

Stěhování v roce 1938 se zdálo nevyhnutelné. Sbírky totiž značně nabyly a odkazem JUDr. Adolfa Zahradníka město Bechyně v té době získalo dům právě tak vhodný pro důstojné umístění sbírek. (V této budově sídlí Městské muzeum dodnes). To už byl správcem v pramenech s láskou oslovovaný "musejní táta" profesor Václav Mařan, kterému patří za jeho práci pro město Bechyně velká poklona. Po roce 1945 vedl pak muzeum profesor Antonín Smíšek.

Koncem 50.let minulého století správu převzal odborný pracovník, taktéž profesor keramické školy ing. R. Pospíšil. V roce 1966 byla do funkce ředitelky muzea jmenována Marie Pospíšilová. V následující době muzeum zdá se fungovalo tak jak má. Řekněme opravdu žilo. A to až do roku 1992. Tehdy bylo uzavřeno pro odchod tehdejšího správce pana Ivana Uhlíře. O necelých deset let později Sbor dobrovolných hasičů zrekonstruoval část budovy a přestěhoval sem své sbírky z bývalé synagogy.

Městský úřad dokončil rekonstrukci zbývajících částí budovy a proto mohlo být muzeum v roce 2007, po dlouhých 15 letech, znovu otevřeno veřejnosti. V muzeu se začaly pořádat krátkodobé výstavy a zároveň se připravovala koncepce stálé expozice. Jako první byla v roce 2010 otevřena tzv. selská světnička, o dva roky později byla návštěvníkům představena archeologická část expozice a část věnována dějinám města do konce 19. stol. V roce 2014 byla stálá expozice dokončena a 30. května byla slavnostně představena veřejnosti. Návštěvníci se zde nyní mohou seznámit např. s technickými památkámi, Františkem Křižíkem, nejstarší elektrifikovanou tratí Tábor – Bechyně, tzv. Elinkou nebo dějinami místní keramické školy. Zároveň se v muzeu během léta konají krátkodobé výstavy.

(V roce 2013 se Hasičské muzeum přestěhovalo z budovy Městského muzea do nových prostor u autobusového nádraží.)

muzeummuzeum

 


 

zdroj: www.kulturnidum.cz

mapa

Tisk článku