Pěšky

Pěšky - 5 km Bechyňské výhledy

POZOR: Trasa není vhodná pro kočárky a hůře pohyblivé občany (zejména ve své střední části) !!!

Výchozí bod vycházky přes dva mosty kolem Bechyně začíná u rozcestníku turistického značení v parku před vlakovým nádražím. (Modro-bílé psaníčko místního značení (*MZ) Vás dovede na most přes řeku Lužnici.
 Železobetonový most (zvaný „Bechyňská duha“, dříve také „Jubilejní most“) slouží silniční i železniční dopravě již od roku 1928. Délka mostní vozovky přes 200m, rozpětí oblouku 90 m, výška mostu nad hladinou řeky Lužnice 52 m.
Za mostem zahnete doprava a po cca 100 m dojdete k vyhlídce, která nese jméno prvního předsedy Klubu českých turistů Vojty Náprstka (výhledy na Bechyňský most, údolí řeky Lužnice a Křižíkovu vilovou čtvrť).
Pokračujte dále lesem (cestou můžete odbočit po stezce dolů k řece Lužnici na místo bývalého přívozu) ke druhé vyhlídkové plošině pojmenované po architektu Vratislavu Pasovském (vyhlídka na město Bechyně, klášter s klášterní zahradou, Parkány).

Cesta dále vede po lesnatém úbočí nad řekou a postupně klesá až do místní části Zářečí. Poslední vyhlídka nazvaná po doktoru Jiřím Guthu-Jarkovském poskytuje výhled na BECHYŇSKÝ ZÁMEK, Zářečí, bechyňské schody a klášter.
V Zářečí přejdete most přes řeku Lužnici, za mostem zabočíte vlevo a dojdete k soutoku řeky Lužnice a říčky Smutná. Zde zabočíte doprava nahoru a po červené turistické značce, nejdříve lesní cestou a následně po silnici kolem zámku dojdete na náměstí T.G. Masaryka. V parku je umístěna mapa a rozcestník turistického značení. Zde možnost návštěvy nově otevřeného městského muzea s hasičskou expozicí, infocentra, …
… a cestou nezapomeňte navštívit MUZEUM TURISTIKY v Široké ulici cca 100 m od náměstí T.G. Masyaryka (budova bývalé synagogy).

 

zdroj: www.kct.bechynsko.cz


Pěšky - 15 km - Bechyně - Židova strouha - Nuzice - Židova Strouha - Bechyně

Pozor! Trasa je v případě trvalých dešťů obtížně průchodná, opakované přecházení potoka.

Výchozím bodem této trasy je „HOTEL U DRAKA“. Zde turistické značení a nástěnná turistická mapa. Pokračujte po červené turistické značce (dále jen t.z.) Libušinou ulicí na náměstí T.G. Masaryka. V dolní části rozcestník a turistická nástěnná mapa.

Opustíte červenou t.z. a pokračujete vlevo po žluté t.z. kolem „Domova seniorů“ po „Bechyňských schodech“ dolů do Zářečí k řece Lužnici. Přejdete most a odbočíte vpravo stále po žluté t.z. do kopce, přes „Kopaniny“ až k potoku ŽIDOVA STROUHA (soutok potoka a řeky Lužnice).

Údolím potoka projdete, přejdete silnici II. třídy Bechyně – Týn nad Vltavou a vrátíte se zpět do údolí potoka.

Údolím pokračujete dále po cestě přecházející z břehu na břeh. Před železnou lávkou přes potok (lávku nepřecházet) pod Hodonicemi zahnete doprava na modrou t.z. a lesem do kopce kolem bývalé hájenky pokračujete do Nuzic.

Vesnici Nuzice projdete ve směru do Bechyně a stále po modré t.z. (přejdete les a znovu Židovu Strouhu) se vrátíte do BECHYNĚ. Modrá t.z. vede částečně po silnici, můžete proto pro návrat do Bechyně použít znovu cestu značenou žlutou tur. značkou.

 

zdroj: www.kct.bechynsko.cz


Pěšky - 12 km - Na rozhlednu u Radětic

PĚŠKY NA ROZHLEDNU U RADĚTIC – délka 12 km – Bechyně – mlýn Na Prádle – Radětice – rozhledna - Plziny – Bechyně

Ven z města Bechyně vyjdete Čechovou ulicí, kolem bývalého vodojemu a dále do „Švestkové aleje“. Projdete Švestkovou Alej a na jejím konci (křižovatka polní cesty a silnice) zabočíte po silnici vlevo dolů. Pokračujete kolem bývalého mlýna, dnes penzionu „Na Prádle“, přejdete po mostě říčku „Smutná“ a dále do mírného kopce dojdete do Radětic.

Ves Radětice projdete přes náves, kolem požární nádrže, kapličky, projdete mezi domy č.p. 30 a č.p. 34 a polní cestou pokračujete do „přírodního parku - lesa Plziny“.

!!! Před vstupem do lesa odbočte vpravo a navštivte RADĚTICKOU rozhlednu !!!

Rozhledna byla otevřena v červnu roku 2004. Jedná se o celodřevěnou stavbu čtvercového půdorysu se základnou 4 x 4 m. Rozhledna je vysoká 13,2 m a k vyhlídkové plošině vede 44 schodů.

Vraťte se zpět a pokračujte dále po lesní silnici. Po cca 1 km chůze narazíte na zelenou turistickou značku.


Odbočte vlevo na lesní cestu a dále pokračujte lesem po zelené turistické značce, která Vás dovede zpět do Bechyně.

 

zdroj: www.kct.bechynsko.cz


Tisk článku

Pěšky kolem Bechyně - turistická trasa 10 km - okolo Obůrky

Z vlakového nádraží, resp. Náměstí T.G. Masaryka (zde na okraji parku turistické značení - rozcestník) se vydáte po žluté turistické značce (dále jen tz.) na Větrov. U posledních domků odbočíte vlevo dolů k "Václavskému mostku". Přejdete říčku „Smutná“, pokračujete dále, stále po žluté tz., kolem oplocení „Obůrky“. Na rohu Obůrky, opustíte žlutou tz., zabočíte vlevo a stále podél plotu „Obůrky“ pokračujete až k řece Lužnici. Zde navážete na červenou tz., pokračujete proti proudu řeky zpět do Bechyně.Zobrazit místo Okolo obory na větší mapě 
Kliknutím na "i" zobrazíte výškový profil trasy, na fotoaparát - fotografii z dané lokality.

Tisk článku

Tisk článku

Pěšky - trasa 25 km - Bechyně - Dobronice - řetězový most pod Stádlcem - Dobronice - Bechyně

Vydáte se po červené turistické značce (dále t.z.) a jdete až do Dobronic. Nad zříceninou dobronického hradu pokračujete dále po červené t.z., sejdete znovu do údolí řeky Lužnice a proti proudu dojdete až k řetězovému mostu pod Stádlcem. Most přejdete, zde opustíte červenou t.z. a pokračujete po modré t.z. kolem řeky zpět do Dobronic. Přejdete po mostě řeku, projdete kolem hradu  a zpět do Bechyně se vracíte po červené t.z.


Zdroj: www.MestoBechyne.cz

Pěšky - trasa 25 km - Bechyně - Dobronice - řetězový most pod Stádlcem - Dobronice - Bechyně

Tisk článku

Tisk článku

Pěšky - trasa 18 km - Bechyně - Dobronice - Bechyně

Vyjdete z Městského stadionu, zabočíte doleva po modré turistické značce (dále jen t.z.) a dojdete na křižovatku před hotelem U draka. Zde turistické značení. Dále pokračujete po červené t.z., sejdete k řece Lužnici, pod bechyňský most a dále pokračujete proti proudu. Od řeky vystoupáte vzhůru, projdete pod Keramickými závody JIKA Bechyně a po silnici kolem hřbitova až k lesu. Stále po červené t.z. sejdete opět do údolí řeky Lužnice a proti proudu pokračujete až do Dobronic. Projdete kolem dobronického hradu, nad ním ve vsi opustíte červenou t.z. a pokračujete po vlastním značení (B-8). Za hospodou na rozcestí se dáte vlevo, vyjdete z Dobronic a pokračujete polní cestou, lesem, znovu polní cestou a po vedlejší silnici do Haškovcovy Lhoty (přetnete silnici II. třídy Bechyně - Opařany)


Zdroj: www.MestoBechyne.cz

Pěšky - trasa 18 km - Bechyně - Dobronice - Bechyně

Tisk článku