Areál léčebny v Opařanech

Brána Markéta - kulturní památka

Součástí bývalého klášterního komplexu je klášterní brána zvaná „Markéta“ podle fresky vyobrazené v jejím štítě - sv. Markéta hází srp do žita.

Brána Markéta - kulturní památka


Budova A - kulturní památka

Pavilon "A" je nejstarší budovou v léčebně.Byla vybudována jezuity jako klášter z bývalé kamenné tvrze v letech 1717-1727. Refektář kláštera je zdoben vzácnými stropními freskami.

Ke klášterní rezidenci byl přistaven v r. 1735 Dienzehoferovský kostel , zasvěcený sv. Františku Xaverskému. Kostel má bohaté a vzácné vybavení, freskové malby a varhany z roku 1736. Po zrušení jezuitskéhu řádu připadl bývalý jezuitský majetek v Opařanech a Bernarticích roku 1773 studijnímu fondu .

Ve veřejné dražbě byl pak jezuitský majetek 28.3. 1825 zakoupen paní kněžnou Kvido Baduine z Paaru a byl spojen s Bechyní. V bývalém klášteře byly umístěny vrchnostenské úřady a byty úředníků. O klášteře se začalo mluvit jako o zámku .

R 1854 byl zámek nabízen zemskému výboru , ale až v r. 1887 byl najat zemským výborem a později -v roce 1889 koupen za účelem zřízení lůžkové péče pro psychiatrické dospělé pacienty.

V současnosti slouží budova k léčbě dětských pacientů .

Refektář v budově "A " / jídelna a obřadní místnost bývalého kláštera / je využíván jako společenská a konferenční místnost.
Kapacita 110 míst.
Strop refektáře je zdoben freskovými malbami a bohatými štuky.

Budova A - kulturní památkaBudova A - kulturní památka


Park - kulturní památka

Podstatnou část areálu tvoří park, který je kulturní památkou. V rozlehlém parku léčebny o ploše přibližně 4,5 ha se nachází 524 stromů. Park je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 120 let. Po parku je značena naučná stezka s popisky vzácnějších stromů. Areál parku je zázemím pro sportovní programy, volnočasové aktivity a nabízí i relaxační zóny.

Park - kulturní památkaPark - kulturní památka 


Vodárenská věž - kulturní památka

Byla postavena v roce 1908 při rozšiřování lůžkové kapacity. Je vysoká 26,3m a do současnosti slouží jako zásobárna vody.
Rekonstrukce věže probíhala v letech 1997 - 1999, samotné nádrže byly opraveny 1997 ( vyčištění a nový vnitřní i venkovní nátěr ). Objem nádrží je 85 m3 jedné a 95 m3 druhé nádrže.

Vodárenská věž - kulturní památka

Zdroj : www.dploparany.cz