Židovský hřbitov
Tisk článku

Židovský hřbitov

Zatím co křesťanští mrtví byli pohřbíváni až do 2. pol. 17. století uprostřed obce, na náměstí kolem děkanského chrámu, bylo Židům, tak jako tehdy všude jinde, vykázáno pro hřbitov místo za hradbami, přilehlé na městskou zeď mezi dvěma baštami. Židovský hřbitov zde byl založen v 1. polovině 17. století, nejspíše před rokem 1636. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1687. Pohřby zde byly konány do 2. světové války. Posledními pochovanými jsou manželé Töpferovi, kteří byli umučeni v Lodži roku 1942, jak praví nápis na jejich náhrobku, zřejmě jsou zde však jen jména in memoriam.
Nalezneme zde velmi cenné náhrobky renesančního a barokního typu. Roku 1977 byl hřbitov péčí Městského úřadu renovován. Hřbitov nebyl nikdy zdevastován tak, jak je tomu u jiných židovských hřbitovů v okolí. Možná se zničení vyhnul také proto, že se nachází téměř uprostřed města, a tak by hlukem vandalové na sebe rychle upozornili. Mohu proto říci, že tento hřbitov je asi nejzachovalejším a nejudržovanějším v mnou sledovaném regionu. Na hřbitov není také volný přístup, ale střeží ho mohutné zamčené dřevěné dveře. Klíč od hřbitova je k dispozici v Městském informačním centru
židovský hřbitovžidovský hřbitovžidovský hřbitov
židovský hřbitovžidovský hřbitovžidovský hřbitov

mapa

Tisk článku