Hrad Dobronice
Tisk článku

Hrad Dobronice

Hrad Dobronice se nachází asi 6 km severně od Bechyně na okraji obce Dobronice u Bechyně.

První písemná zmínka o Dobronicích pochází z roku 1322 v souvislosti s pány z Rožmberka, v jejichž službách působil Diviš z Dobronic. Také jeho synové Vlček a Matěj z Dobronic sloužili na rožmberském dvoře. Zvláště Vlček z Dobronic se stal oblíbencem Petra z Rožmberka, který mu dokonce roku 1359 vyprosil u papeže odpuštění všech hříchů.

Matěj zemřel roku 1369 a zanechal po sobě vdovu Zdeňku se synem Divišem, kteří spolu uzavřeli smlouvu, že Zdeňka bude za syna spravovat hospodářství, zatímco Diviš zůstane i nadále v rožmberských službách. Kromě Diviše měla Zdeňka ještě několik dětí. Roku 1407 se připomínají Mikuláš, Jan a Petr z Dobronic jako patroni dobronického kostela.

Diviš se spřátelil s pány z Kraselova tak, že jim odkázal jako bezdětný po své smrti dobronické panství. Od roku 1418 se po Dobronicích nazýval Lipolt z Kraselova, který stál na straně podobojí a spolu se stejně smýšlejícími pány z Borotína pečetil roku 1415 stížný list ke kostnickému koncilu.

Roku 1443 prodal Jan mladší z Malovic Dobronice Rynartovi od Dubu. Rynart sám na Dobronicích nesídlil a majetek spravoval purkrabí Vikart z Údimi. Rynart nakonec roku 1455 prodal Dobronice svému mocnému sousedovi Oldřichu z Rožmberka.

Pravděpodobně za Oldřicha z Rožmberka byla původní tvrz přestavěna a rozšířeno bylo i opevnění. Jan z Rožmberka prodal dobronické panství roku 1459 Vítovi ze Rzavé, purkrabímu na Choustníku, který pak trávil na Dobronicích své stáří. Po něm spravoval panství jeho syn Vít a jeho vnukové Jan a Ondřej. Za pánů ze Rzavé byl hrad pozdně goticky přestavěn a spojen s "předním zámkem" dřevěným mostem.

Roku 1527 prodal Ondřej ze Rzavé polovinu hradu Dobronice bratřím Hozlauerům. Ti začali na Dobronicích vařit pivo a zřídili proto na Lužnici mlýn. Hozlauerové jako účastníci stavovského povstání byli odsouzeni ke ztrátě dvou třetin majetku, zbývající třetina propadla roku 1636 rovněž královské komoře pro neschopnost Bohuslava Hozlauera platit dluhy.

Královská komora prodala Dobronice za 15600 kop míšeňských Ferdinandovi Prugerovi z Greinburku. Jeho dcera Anna Jakoba pak prodala roku 1691 statek Dobronice a okolní vsi za 37000 kop míšeňských jezuitské koleji U sv. Klimenta. Koupí dobronického statku vytvořili jezuité velké panství, později nazývané opařanské, do něhož patřily i statky bernartické a podbořanské. Z Dobronic si vytvořili jezuité letní sídlo, které využívali až do roku 1727. Tehdy byl dokončen v Opařanech nový zámek a Dobronice zůstaly opuštěny.

Po rozpuštění jezuitského řádu v roce 1773 se staly Dobronice zdrojem stavebního materiálu pro široké okolí. Zkáza byla zastavena roku 1825, kdy byly Dobronice prodány knížeti Karlu Paarovi a byly přičleněny k bechyňskému panství.

dobronicedobronicedobronicedobronice

Hrad si můžete prohlédnout na virtuální prohlídce.

 


 

Aktuální přístupnost hradu, vstupné a otevírací dobu naleznete na stránkách majitele.

Tisk článku