Soutok Lužnice a Vltavy
Tisk článku

Soutok Vltavy a Lužnice

K soutoku  je možné se z centra města Týn nad Vltavou dostat po červené turistické značce, u rozhledny na Semenci na ni navazuje žlutá turistická značka pokračující až na soutok. Hezký pohled na soutok Vltavy a Lužnice je i ze silničního mostu před Neznašovem (trasa Týn nad Vltavou - Písek) nebo z vyhlídky poblíž hrobky Berchtoldů u Neznašova.U obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou, se stékají dvě největší jihočeské řeky, Vltava a Lužnice. Lužnice ústí z pravého břehu do Vltavy. Koryta obou řek se výrazně změnila po napuštění přehradní nádrže Orlík v 60. letech 20. století a po vybudování přehradního stupně Kořensko v letech osmdesátých. Hranolovitá Boží muka, střežící soutok, musela být před zatopením chráněna vysokým betonovým soklem. Váže se k nim místní pověst, podle níž právě na tomto místě dostihlo vojsko krále Václava II., povolané týnskými měšťany, tlupu loupežníků, která sužovala zdejší kraj. Lupiči i s jejich vůdcem byli popraveni a na místě následně vztyčena Boží muka. První skutečně doloženou zmínku o této památce máme z konce 18. století, kdy byla nazývána Statue sv. Jana. Pravděpodobně tedy souvisela s čilým obchodním plavebním ruchem na Vltavě i Lužnici, neboť sv. Jan Nepomucký je patronem řemesel spjatých s vodou, tedy i vorařů.
Obchodní ruch na obou řekách dokladují rovněž archeologické nálezy. Přímo na soutoku byly nalezeny pozůstatky osady ze starší doby bronzové. Dochovaly se stopy kovolitectví a rázovitá keramika, která naznačuje kontakt se středním Podunajím. Pravděpodobně se sem dostala právě prostřednictvím pravěkých obchodníků. Lokalita je dnes z větší části zatopena vodou, archeologické nálezy jsou součástí sbírek Městského muzea.
Je možné, že pravěká osada souvisela s blízkým hradištěm u sv. Anny (na protějším břehu Vltavy, při ústí Bohunického potoka). Hradiště se nachází v nadmořské výšce 390 m nad mořem, dochoval se z něho mohutný val s vnějším příkopem na jihovýchodní straně. Podle místní pověsti se nejedná o hradiště, ale mohylu, v níž byla uložena k poslednímu odpočinku bájná kněžna Libuše.


zdroj: www.tnv.cz

mapa

Tisk článku