Židova strouha
Tisk článku

Židova strouha

je romantické kaňonovité údolí potoka, 3 km jižně od Bechyně nedaleko Nuzic, kterým prochází žlutá turistická trasa. Za vyššího stavu vody je obtížně broditelná. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy.

Své jméno údolí získalo po Židech, kteří se v nepřístupných stráních schovávali, když byli vypovězeni z Čech za vlády českého krále Vratislava II. Židova strouha je dlouhá 20,5 km a odvodňuje území o rozloze 74 km čtverečních.

Na pěší výlet Židovou strouhou se vydejte raději za pěkného počasí, nikoliv při vyšším stavu vody a po vydatných deštích. Při svém výletu Židovou strouhou budete muset mnohokrát přebrodit potok. S sebou si nezapomeňte vzít vydatnou svačinu, protože cestou nenarazíte na žádné občerstvovací zařízení. 

Pramení nedaleko Bzí, pod Bechyní vytváří romantický kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a vlévá se do Lužnice. Právě jeho poslední úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou. 


židova strouhažidova strouhažidova strouhažidova strouhaPodél Židovy strouhy vede žlutá turistická značka, lze se na ni napojit od silnice Týn nad Vltavou – Tábor, před obcí Březnice. Po trase podél Židovy strouhy je nutné překonávat drobné terénní překážky, zejména na konci trasy i potok přecházet, je vhodné trasu absolvovat za hezkého počasí (při deštích může být hladina potoka vyšší, v létě může být u břehů na části toku vyšší tráva, cesty mohou být za mokra špatně schůdné).
K nejhezčí závěrečné části Židovy strouhy je možné dojít od Nuzic – po modré turistické značce nebo zahnout za Nuzicemi na lesní křižovatce vlevo od silnice Týn nad Vltavou – Bechyně.


zdroj: www.tnv.cz a www.tabor.cz

mapa

Tisk článku